ЗАТВОРЕТЕ

/

Podmínky použití

Hlavní informace

Tyto webové stránky provozuje www.saturdac.com. Termíny „my“, „naše“ a „naše“ na této stránce odkazují na www.saturdac.com, která poskytuje tuto stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky. , Vy jako uživatel musíte přijmout podmínky uvedené v tomto dokumentu.

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás se účastníte našich „Služeb“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky“, „Podmínky“), včetně tohoto dokumentu a/nebo prostřednictvím odkazu Přístup Tyto Podmínky použití se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, včetně, bez omezení, prohlížečů, poskytovatelů služeb, zákazníků, dodavatelů a/nebo přispěvatelů obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky použití. Přístupem nebo používáním jakékoli části této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESMÍTE VSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY ANI POUŽÍVAT SLUŽBY. Pokud tyto Podmínky použití představují nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Veškeré nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat smluvním podmínkám. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašujete, že jste nebo jste dosáhli plnoletosti v zemi vašeho bydliště a souhlasíte s používáním této stránky nezletilými.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte používat Službu v rozporu s jakýmikoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na zákony o autorských právech).
Šíření červů, virů nebo destruktivního kódu je zakázáno.
Porušení nebo porušení jakékoli podmínky bude mít za následek okamžité ukončení služby.

Část 2 - Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě ab) úpravy nebo změny technických požadavků sítě nebo připojeného zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, reprodukovat, reprodukovat, prodávat, distribuovat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, na které je Služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení. .
Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro orientaci a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud jsou informace uvedené na této webové stránce nepřesné, neúplné nebo zastaralé. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecnou informaci a nemělo by se na něj spoléhat ani používat jako základ pro jakékoli rozhodnutí bez odkazu na primární, přesnější, úplnější nebo aktualizované zdroje informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato webová stránka může obsahovat historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat naše webové stránky z hlediska jakýchkoli změn.

ODDÍL 4 - SLUŽBY A ZMĚNY CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

Část 5 - Dostupnost produktu

GY služby (pokud existují)

Některé produkty nebo služby jsou dostupné výhradně online prostřednictvím této webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vracení zboží.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že barvy a obrázky našich produktů v obchodě jsou co nejpřesnější. Nemůžeme zaručit, že barevné zobrazení na jakémkoli počítačovém monitoru bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, prodávat naše produkty nebo služby jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit za individuálních okolností. Vyhrazujeme si právo omezit počet produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou bez upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Kde je to zakázáno, je jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce neplatná.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

Část 6 – Fakturační údaje a přesnost fakturace

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou u nás. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit počet nákupů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím stejného zákaznického účtu nebo kreditní karty nebo pod stejným zákaznickým účtem nebo kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení vaší objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že podle našeho úsudku byly zadány prodejci, distributory nebo prodejci.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné údaje o nákupu a fakturaci. Souhlasíte s aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy, čísla kreditní karty a data vypršení platnosti, abychom mohli zpracovat vaši transakci a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách vracení zboží.

Oddíl 7 – Způsobilá aktiva

Můžeme vám poskytnout přístup k zařízením třetích stran, která nemonitorujeme a nemáme žádnou kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakékoli záruky, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Použití jakýchkoli volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení. Ujistěte se prosím, že rozumíte a souhlasíte s podmínkami pro vybavení poskytnuté příslušným dodavatelem třetí strany.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně nabízení nových nástrojů a zdrojů) prostřednictvím Stránek. Tyto podmínky se vztahují i ​​na tyto nové služby a/nebo služby.

Část 8 – Odkazy na třetí strany A

Některý obsah, produkty a služby nabízené prostřednictvím našich Služeb mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení jeho obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním jakéhokoli zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Před uzavřením jakékoli transakce si prosím pozorně přečtěte a pochopte zásady a postupy třetích stran. Jakékoli stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

Část 9 – Uživatelské komentáře, zpětná vazba a další příspěvky

Odešlete nápady, návrhy, návrhy, návrhy nebo jiné materiály online, e-mailem nebo poštou, pokud posíláte určité materiály (například návrhy) s naší žádostí nebo bez ní v

V opačném případě (souhrnně „Komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat jakékoli komentáře, které nám poskytnete, na jakémkoli médiu. Nejsme a nebudeme povinni (1) považovat jakékoli komentáře za důvěrné, (2) kompenzovat vás za jakékoli komentáře nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme podle vlastního uvážení monitorovat, upravovat nebo odstraňovat jakýkoli obsah, o kterém zjistíme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje práva duševního vlastnictví kterékoli strany. tyto podmínky použití.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které zveřejníte, a jejich správnost.

Oddíl 10 – Osobní údaje

Sdílení osobních údajů prostřednictvím obchodu podléhá našim zásadám ochrany údajů.

Oddíl 11 – Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Občas se mohou vyskytnout typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti na našich stránkách nebo v našich službách. .Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky bez upozornění (včetně vaší objednávky), pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné.
S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo opravovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách. Jakákoli konkrétní aktualizace nebo datum aktualizace vztahující se na Služby nebo Propojené stránky neznamená, že všechny informace o Službách nebo Propojených stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

Oddíl 12 – Zakázané použití

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, nesmíte tyto stránky ani jejich obsah používat: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) povzbuzovat ostatní, aby se zapojili do nezákonných činností nebo se do nich zapojili; (c) porušovat jakékoli místní nebo mezinárodní právo, pravidlo, statut nebo nařízení; (d) porušuje nebo porušuje naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat; f) poskytování nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) nahrávání nebo přenos virů nebo jakéhokoli jiného škodlivého kódu, který může být zneužit nebo zneužit jakýmkoli způsobem, který má vliv na Služby nebo jakoukoli propojenou stránku, jiné webové stránky nebo internetové funkce nebo operace; (h) shromažďování nebo sledování osobních údajů o druhých; (i) spamování, phishing, distribuce, spidering, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití. (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití. (k) služby nebo související webové stránky,

Zásah nebo bypass šlachy. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití.

Oddíl 13 – Prohlášení o záruce; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání našich Služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky získané používáním Služeb jsou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit Službu na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat služby je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím služby (kromě těch, které výslovně poskytujeme) jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Zahrnuje předpokládané záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
mohou být přenášeny nebo jinak zpřístupňovány prostřednictvím webových stránek, a to i poté, co jsme vás informovali o vašich volbách. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Oddíl 14 - Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte jakýkoli nárok nebo požadavek, včetně přiměřených právních zástupců, za náklady vzniklé jakékoli třetí straně v důsledku vašeho porušení těchto podmínek použití nebo dokumentů uvedených v tomto dokumentu nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

Oddíl 15 - Volby

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek použití, takže ustanovení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Oddíl 16 – Ukončení

Závazky a závazky stran před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.
Tyto Podmínky použití budou platné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše webové stránky.
Pokud jste podle našeho názoru nedodrželi nebo máte podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek použití, můžeme tuto Smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a budete nadále odpovědní za všechny splatné částky. Do data ukončení včetně a/nebo může vést k tomu, že vám bude odepřen přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

Oddíl 17 – Celá smlouva

Neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo předpisy zveřejněné na této stránce nebo v souvislosti se službami představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služeb a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. ústně nebo písemně. mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí podmínek použití).
Nedorozumění ve výkladu těchto všeobecných obchodních podmínek nesmí být vykládáno v neprospěch autora.

§ 18 - Rozhodné právo

Tyto podmínky použití a jakékoli samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s německým právem.

Oddíl 19 – Změny smluvních podmínek

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi smluvních podmínek.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je to vaše odpovědnost vůči systému

Zkontrolujte prosím naše webové stránky pro změny. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo službám po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek použití představuje přijetí těchto změn.

Část 20 – Kontaktní informace Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás na adrese service.center.1@outlook.com

Mělo by být zasláno na e-mailovou adresu.

Zákazníci platí pouze jeden poplatek za dopravu (včetně vrácení); uživatelé vracejí produkty bez poplatků za opětovné naskladnění.
Majitel a provozovatel tohoto webu